donderdag 19 januari 2017

Over de BoekieBoekie van Piet

Op school gaat het thema dit keer over Kunst. Waar Danaë en David met alle bovenbouwklassen gemengde workshops over verschillende kunstenaars volgen, staat bij de kleuters iedere week een andere kunstenaar centraal. Het thema valt in de smaak, blijkt 's avonds. Floris vertelt namelijk voor het eerst uit zichzelf iets over school.
Hij vertelt over een meneer die Mondriaan heet. Die de BoekieBoekie heeft gemaakt. En dat dat ook muziek is. Hij vindt de kunst wel mooi. Maar ook heel moeilijk. Want "dan moet je precies tussen de lijntjes tekenen hoor".
Bij het naar bed gaan vraagt hij mij samenzweerderig "Weet je hoe die meneer ook van zijn voornaam heet?" "Nee," zeg ik. "Dat weet ik niet." En dan fluistert hij gniffelend in m'n oor "Piet. Hij heet zoals zwarte Piet." En hij schatert het uit.

Geen opmerkingen: